Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików "cookies" w serwisie balonhel.pl

F.H. ELIT-ART, właściciel serwisu balonhel.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy balonhel.pl (dalej: Serwis).

 1. Administrator danych osobowych.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H. ELIT-ART Elwira Piasek, z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Robotnicza 153/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON:170423757, NIP: 578-121-66-82 (dalej: Administrator).

 2. Dane osobowe.
  Dane Osobowe pozyskane ze strony https://www.balonhel.pl przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 4. Pliki cookies.
  1. Co to są pliki cookies?
   Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka ang. cookie = ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (.txt) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku urządzenia). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
  2. Jakie funkcje spełniają cookies?
   Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika. Pliki te pozwalają również rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).
  3. Jak wykorzystujemy informacje z cookies?
   1. Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu.
   2. Cookies są tworzone w naszym Serwisie przez:
    • Google Maps (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
    • Google Search Console (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
    • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).
   3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:
     W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies":
    • sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone;
    • stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia związane z plikami cookies. Może określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Pod poniższymi linkami można dowiedzieć się więcej: Jednakże informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie strony internetowej.
 5. Przekazywanie danych osobowych.
  1. Dostawcy usług

   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. W zależności od sytuacji, są oni podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Podmioty przetwarzające to dostawcy usług, którzy świadczą dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do wysyłki wiadomości email i do analizy ruchu w serwisie.

   • Google Inc (Google Maps) - administrator - USA (poza EOG).
   • Facebook (Meta) - administrator - Irlandia (EOG).
   • Wirtualna Polska Media S.A. - podmiot przetwarzający - obsługa zapytań mailowych - Polska (EOG).
   • Hexcom Networks Sp. z o.o. - podmiot przetwarzający - Polska (EOG)
   • Everes Studio - usługi administrowania stroną - Polska (EOG)
  2. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć swoje dane.
 6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt na adres libra07@wp.pl używając tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu.
  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.